Psykolog Ingrid Hviid

baggrund

Professionel baggrund

Cand. psych. 1980

Klinisk uddannet i 1985

Autoriseret af Dansk Psykologforening.

Godkendt specialist og supervisor af Dansk Psykologforening indenfor arbejds- og organisationspsykologi.

Efteruddannelse indenfor systemisk konsulentvirksomhed og kognitiv terapi samt Mindfulness-baseret tilgang til stress-reduktion og angst. Den kognitive tilgang er i de senere år suppleret med videre udvikling indenfor Acceptance and Commitment Therapy ( ACT ) og Compassion Focused Therapy ( CFT). 

I forlængelse af metoder indenfor Mindfulness videreuddannet indenfor hypnose.

Har arbejdet som klinisk psykolog i skole- og socialforvaltning. Herefter i amtsligt regi med psykologiske vurderinger og støttende behandling i forbindelse med revalidering og pensionstilkendelse.

Psykolog ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og i en årrække arbejdet med vurdering af psykiske arbejdsskader. I tilknytning hertil medvirket i forebyggende indsatser på arbejdspladser.

Erfaring med konsulentvirksomhed i amtsligt regi indenfor handicapområdet. Hvor opgaverne har været organisationsudvikling, supervision, voldsforebyggelse, ledelse og samarbejde. 

Siden 2003 selvstændig virksomhed med base i Odense.

Siden 1993 samarbejde med Dansk Politi i forhold til psykologisk debriefing, kurser, supervision og individuel behandling

Leverandør til VISO:  http://www.socialstyrelsen.dk/

Samarbejde med IDA (Ingeniørforeningen i Danmark)

Involveret i forskellige faglige netværk