Psykolog Ingrid Hviid

behandling

Stress


Som ofte vil vise sig ved:
Træthed
Uoverskuelighedsfornemmelse og manglende overblik
Søvnbesvær
Hovedpine eller smerter andre steder i kroppen
Rastløshed/svært ved at slappe af
Koncentrations- og hukommelsesbesvær

• Udbrændthed
Vil hænge sammen med stress over længere tid i forhold til arbejde.
Viser sig ved de samme symptomer som ved stress, men også fulgt af manglende lyst til arbejdet, uoverkommelighedsfølelse og en følelse af ikke at kunne slå til som tidligere.

• Andre arbejdsrelaterede vanskeligheder
Eksempler: reaktioner efter oplevelse af vold/krænkelse, store skift i arbejdsliv, arbejdsløshed