Psykolog Ingrid Hviid

organisation

Ledere

• Ledelsesudvikling
F.eks. ledergruppeudvikling

Det kan være som led i en kontinuerlig proces eller i forhold til et bestemt emne, f.eks. omsorgssamtalen. Her fokuseres på den psykologiske udfordring for lederen, se eksempel her

Der tilbydes også kursusforløb som tager sigte på en personlig udvikling i lederrollen , se eksempel her

• Supervision/coaching
Til lederen eller mellemlederen individuelt