Psykolog Ingrid Hviid

organisation

Organisation


• Psykologisk debriefing
Herved forstås en struktureret gruppesamtale, der gives som et støttende og forebyggende tilbud for personalegrupper, der har oplevet en voldsom hændelse i forbindelse med arbejdet, f.eks. voldsomme krænkelser/vold , dødsfald, røveri eller andet.

• Kontrakt vedr. bistand til medarbejdere
Hvis arbejdspladsen har brug for at have en aftale om bistand f.eks. efter fysiske eller psykiske krænkelser. Der laves aftale om, hvordan kontakten sker, hvordan ydelsen gives og hvilken tidsramme, der skal være.

• Oplæg/processtyring ved temadage f.eks. vedrørende:
Stress
Udbrændthed
Forebyggelse og bearbejdning af krænkelser* ( vold )

*Se eksempel på temadag primært med henblik på, at give viden og indsigt - her
*Se eksempel på temadag for en personalegruppe - her

• Forandringsprocesser
Det kan være i forbindelse med udviklingsprojekter, strukturændringer, værdiafklaring/udmøntning af værdigrundlag, team building eller lignende. Opgaveløsningen kan indbefatte rådgivning og processtyring

Se uddybning - her

• Samarbejde med pårørende

Inspiration til opgaven med at etablere og vedligeholde et godt samarbejde mellem professionelle og pårørende.

• Analyse af stress

Se uddybning - her

• Indføring i Mindfulness
Som led i stressreducerende arbejdsmiljøtiltag i den moderne organisation tilbydes indføring og træning i Mindfulness

Se uddybning om Mindfulness - her

• Partnerskab / netværk
I forbindelse med større organisatoriske opgaver er der etableret partnerskab med anden organisationspsykolog med faglig baggrund og erfaring, som harmonerer med min, således at der er mulighed for at være to på opgaven.